ŠPÍNU, PLÍSNĚ, MECHY, ODSTRANÍME Z KAŽDÉ FASÁDY I STŘECHY!

ŠPÍNU, PLÍSNĚ, MECHY, ODSTRANÍME Z KAŽDÉ FASÁDY I STŘECHY!

ŠPÍNU, PLÍSNĚ, MECHY, ODSTRANÍME Z KAŽDÉ FASÁDY I STŘECHY!

ŠPÍNU, PLÍSNĚ, MECHY, ODSTRANÍME Z KAŽDÉ FASÁDY I STŘECHY!

ŠPÍNU, PLÍSNĚ, MECHY, ODSTRANÍME Z KAŽDÉ FASÁDY I STŘECHY!

BIOLOGICKÉ NEČISTOTY

– plísně, řasy, mech apod.

 

Tento druh nečistot na fasádě či střeše patří určitě k těm nejrozšířenějším. Výskyt různých mikroorganismů v životním prostředí také zvyšuje možnost jejich výskytu na různých fasádách ve formě plísní, hub, řas a mechů.

Důvodem znečištění a napadení mikroorganismy je dlouhodobé působení vlhkosti formou dešťových srážek, hrubá struktura omítky zadržující vlhkost, pravidelná kondenzace vlhkosti na povrchu, nedostatek slunečního záření, množství porostu příp. vodní plochy v okolním prostředí, zdroje smogu a prachu. Kombinace těchto vlivů mají za následek postupné rozšíření pórů na povrchu fasády a prostupování vlhkosti spolu s atmosférickými nečistotami stále hlouběji do zdiva. Vlhkost ale tvoří hlavně živnou půdu pro plísně a řasy, kdy jejich vrůstáním do pórů materiálu a následným objemovým změnám dochází vinou postupné degradace až k poškození omítky.

Tento stav nemá vliv pouze životnost nebo estetický vzhled, výskyt řas a plísní je také spojen díky neustálému uvolňování spórů se zdravotním rizikem a to zejména na vznik alergií, problémy s dýcháním, sníženou imunitou atd. Pro očištění organických nečistot je důležité nasycení fasády účinným chem. prostředkem určeným na likvidaci organických nečistot (působení chemie na povrchu musí být okamžitě zřetelné bez kartáčování nebo jakéhokoli mechanického zásahu) s důsledným oplachem tl. vodou, provedeným nejdříve po 30 min. působení chemického prostředku.

Na závěr provedeme po vyschnutí povrchu ochranu před novotvorbou org. nečistot s dlouholetým účinkem.