Napsat
Volat
Zajišťujeme profesionální čištění fasád!

ŠPÍNU, PLÍSNĚ, MECHY, ODSTRANÍME Z KAŽDÉ FASÁDY I STŘECHY!

ŠPÍNU, PLÍSNĚ, MECHY, ODSTRANÍME Z KAŽDÉ FASÁDY I STŘECHY!

ŠPÍNU, PLÍSNĚ, MECHY, ODSTRANÍME Z KAŽDÉ FASÁDY I STŘECHY!

ŠPÍNU, PLÍSNĚ, MECHY, ODSTRANÍME Z KAŽDÉ FASÁDY I STŘECHY!

ŠPÍNU, PLÍSNĚ, MECHY, ODSTRANÍME Z KAŽDÉ FASÁDY I STŘECHY!

ŠPÍNU, PLÍSNĚ, MECHY, ODSTRANÍME Z KAŽDÉ FASÁDY I STŘECHY!

ŠPÍNU, PLÍSNĚ, MECHY, ODSTRANÍME Z KAŽDÉ FASÁDY I STŘECHY!

ŠPÍNU, PLÍSNĚ, MECHY, ODSTRANÍME Z KAŽDÉ FASÁDY I STŘECHY!

ŠPÍNU, PLÍSNĚ, MECHY, ODSTRANÍME Z KAŽDÉ FASÁDY I STŘECHY!

Čištění fasád Zlín a okolí

 

 Cihla, keramika, beton, omítky, pískovec, travertin, žula, umělý kámen, hliníkové prvky, mramor, břízolit, zateplené a barvené fasády nebo také zámkové dlažby. Pomocí speciálních certifikovaných chemických prostředků a bohatých zkušeností dokážeme kvalitně a efektivně odstranit širokou škálu různých nečistot.


 

 Pro oplach povrchu používáme tlakové myčky s výkonem do 140 barů. S použitím správných čistících prostředků lze tímto tlakem efektivně a zároveň šetrně odstranit různé druhy nečistot.

Biologické nečistoty plísně, řasy, mech a pod.

 Tento druh nečistot na fasádě či střeše patří určitě k těm nejrozšířenějším. Výskyt různých mikroorganismů v životním prostředí také zvyšuje možnost jejich výskytu na různých fasádách ve formě plísní,hub, řas a mechů. Důvodem znečištění a napadení mikroorganismy je dlouhodobé působení vlhkosti formou dešťových srážek, hrubá struktura omítky zadržující vlhkost, pravidelná kondenzace vlhkosti na povrchu, nedostatek slunečního záření, množství porostu příp. vodní plochy v okolním prostředí, zdroje smogu a prachu. Kombinace těchto vlivů mají za následek postupné rozšíření pórů na povrchu fasády a prostupování vlhkosti spolu s atmosférickými nečistotami stále hlouběji do zdiva. Vlhkost ale tvoří hlavně živnou půdu pro plísně a řasy, kdy jejich vrůstáním do pórů materiálu a následným objemovým změnám dochází vinou postupné degradace až k poškození omítky. Tento stav nemá vliv pouze životnost nebo estetický vzhled, výskyt řas a plísní je také spojen díky neustálému uvolňování spórů se zdravotním rizikem a to zejména na vznik alergií, problémy s dýcháním, sníženou imunitou atd. Pro očištění organických nečistot je důležité nasycení fasády účinným chem. prostředkem určeným na likvidaci organických nečistot (působení chemie na povrchu musí být okamžitě zřetelné bez kartáčování nebo jakéhokoli mechanického zásahu) s důsledným oplachem tl. vodou,
provedeným nejdříve po 30 min. působení chemického prostředku. Na závěr provedeme po vyschnutí povrchu ochranu před novotvorbou org. nečistot s dlouholetým účinkem.

Atmosférické nečistoty usazeniny částic polétavého prachu, smogu.

 Zplodiny z komínů, výfukových plynů, polétavý prach, a jiné nečistoty jsou příčinou postupného znečištění povrchu fasád. Černý povlak na povrchu vzniká reakcemi fasády s kyselými dešti, který po několika letech nelze již odstranit pouze vodou. Čištění probíhá pomocí speciálních chem. prostředků dle technologie doporučené výrobcem v kombinaci s tlakovou vodou. Nejvhodnější ochrana proti usazování tohoto typu nečistot je provedení hydrofobizace.

Specifické nečistoty cementové povlaky, solné výkvězy, odstranění mastnoty apod.

 Mezi nejproblematičtější druhy specifiských nečistot patří výskyt solných výkvětů. Solným výkvětem se rozumí bílé krystalky na stěnách. Vznikají reakcí bazických složek obsažených ve stavební konstrukci spolu s vlhkostí a oxidem uhličitým ze vzduchu vznikají na povrchu uhličitanové soli - solné výkvěty. Bazické složky se dostávají na povrch vzlínající vlhkostí při vysychání objektu po rekonstrukci, vysycháním konstrukce po deštích nebo přísunu vlhkosti z jiných venkovních zdrojů jako např kondenzací. V případě neodborného pokusu odstranění solných výkvětů hrozí jejich novotvorba ještě ve větším rozsahu, která se projeví často až po dvou až třech letech. Pro tyto případy poskytujeme prodlouženou záruku na 60 měsíců.

 

Mezi důležitá a nezbytná opatření je péče o čistotu.

 Čištění fasády je v takových případech nezbytné nejen kvůli ochraně budovy, ale i jako základ zdravého bydlení. V neposlední řadě se precizním vyčištěním fasády zvyšuje hodnota nemovitosti, kterou chcete výhodně prodat.

 Pro udržení dlouhodobého efektu po čištění fasád nebo čištění střech povrch vždy ošetříme dle specifikace vhodnými prostředky s dlouhodobým účinkem.Po odstranění graffiti nebo i jako prevenci před graffiti způsobeným vandaly doporučujeme materiál na bázi syntetických organosilikonových polymerů ze kterého lze odstranit graffiti pouze pomocí čisté vody nebo vody s přídavkem běžného saponátu!

 

Specialista na čištění fasád Zlín

 Chcete-li se rychle zbavit výše popsaného problému, neváhejte nás kontaktovat. Čištění fasád se věnujeme už více než 12 let a máme bohaté zkušenosti s mnoha druhy nečistot a jejich efektivním odstraněním. Naši pracovníci jsou řádně proškolení a kvalifikovaní pro výkon prováděných prací, takže pro naši firmu není problém jak čištění střech, tak i čištění fasád tam, kde je složitý a náročný přístup.

Služby v oblasti čištění fasád pro Zlín a okolí nabízíme majitelům rodinných domů, komerčních či průmyslových objektů, správcům budov, školám i obcím. Disponujeme veškerou potřebnou technikou pro čištění fasád budov o jakékoli ploše i jakékoli povrchové úpravy.

 

Čištění fasád se zárukou

 Na čištění fasád používáme pouze prověřené kvalitní materiály, se kterými už po dlouhá léta dosahujeme perfektních výsledků. Ve spojení se spolehlivostí našich pracovníků si můžete být jisti, že výsledek čištění fasády bude nejlepší možný. Našim osvědčeným postupům a technice věříme, proto vám na čištění fasády poskytneme až pětiletou záruku.