ŠPÍNU, PLÍSNĚ, MECHY, ODSTRANÍME Z KAŽDÉ FASÁDY I STŘECHY!

ŠPÍNU, PLÍSNĚ, MECHY, ODSTRANÍME Z KAŽDÉ FASÁDY I STŘECHY!

ŠPÍNU, PLÍSNĚ, MECHY, ODSTRANÍME Z KAŽDÉ FASÁDY I STŘECHY!

ŠPÍNU, PLÍSNĚ, MECHY, ODSTRANÍME Z KAŽDÉ FASÁDY I STŘECHY!

ŠPÍNU, PLÍSNĚ, MECHY, ODSTRANÍME Z KAŽDÉ FASÁDY I STŘECHY!

Prostředky pro ochranu fasád a střech

 Zabýváme se ochranou před vlhkostí a znečištěním povrchu, čímž kromě estetické stránky zajistíme i jeho vyšší životnost.

 

Použití ochranných a impregnačních prostředků:

 

  • Fungicidní ochrana -  Chrání fasády a střechy před tvorbou organických nečistot, jako jsou řasy, mechy a plísně. Ochranu lze provádět preventivně nebo po odstranění organických nečistot z povrchů staveb, které byly řasou, mechy nebo plísní napadeny. Stačí použít vhodný nátěr proti plísni. Námi používané prostředky vytváří po zaschnutí na povrchu ve vodě těžko rozpustné sloučeniny, které mají fungicidní a dezinfekční účinek a zabraňují tak novotvorbě řas, mechů, plísní a hub po dobu několika let. Tento prostředek je přetiratelný jakoukoliv barvou a lze na něj nanášet lepidla pro lepení kontaktních zateplovacích systémů, tenkovrstvé omítky a jiné materiály s jistotou, že pod těmito vrstvami nedojde k novotvorbě organických nečistot, a tím k odlupování vrchních nátěrů a omítek. Pokud byla Vaše fasáda či střecha již mechy a řasami napadena, je po jejich odstranění nutné očištěné povrchy chránit. Ochranu vyčištěných povrchů je vhodné provést prostředkem s preventivním účinkem proti novotvorbě organických nečistot. Bez následného ošetření vyčištěných povrchů se organické nečistoty velice rychle (během 2 až 3 měsíců) vracejí, protože zde přetrvávají podmínky pro jejich růst.

     

  • Hydrofobní a oleofobní ochrana - Na venkovní povrchy staveb neustále působí okolní prostředí. Vlivy okolního prostředí přináší znečištění atmosférickými nečistotami (směs prachových částic, smogu, sazí a exhalátů z výfuků automobilů a jiných nečistot vytváří reakcí s podkladem a kyselými dešti na površích staveb vrstvu černých povlaků). Hydrofobní a oleofobní prostředky zabraňují pronikání vody spolu s nečistotami do podkladu. Díky těmto prostředkům lze povrchy snadno omývat. Používáme prostředky které udržují povrchy v původním vzhledu. Další výhodou je usnadnění následného mytí a udržování povrchů (špína zůstává pouze na povrchu, odkud ji lze snadno odstranit a neproniká do podkladu). Nabízíme kompletní řadu hydrofobních a oleofobních prostředků, pro všechny savé i nesavé povrchy fasád, střešních krytin, teras, zdí, chodníků a jiných povrchů staveb, které jsou vystaveny působení vlivu životního prostředí. Životnost hydrofobních prostředků může být až 15 let.

 

  • Neutralizační prostředky - Při odstranění solných výkvětů (sanitru), cementových povlaků a v případech kdy je použito chemie s kyselinou chlorovodíkovou hrozí nebezpečí, že vytvořené soli při čištění vniknou do pórů podkladu. Bohužel, negativní důsledky se mohou objevit až za 2 - 3 roky. Způsob čištění proto probíhá dvoufázově, nejprve kyselinou a následně neutralizace zásadou.

 

 

Kdy chránit povrchy před biologickými nečistotami?

 Nejlepší je samozřejmě prevence. Dostatečnou prevencí zabráníte vzniku mechu a řas, a tím se vyvarujete jejich případného odstranění. Ochranné prostředky plní spolehlivě svou funkci po dobu zhruba 5 až 8 let. Po této době doporučujeme provést novou aplikaci ochranných prostředků.